Rivero i Urgell, Montserrat, Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC).