Valls Alcayde, Jordi, Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Espanya