Del treball d'aula a les competències bàsiques

Autors/ores

  • Víctor Manuel González Vega
  • Joan Manuel Barceló i Sitges
  • Anna Metje Cadenas

Resum

Aquest article és el resum del treball dut a terme per un grup de professors de l?institut Narcís Xifra de Girona, preocupats per la incorporació de les competències bàsiques, no només en les programacions, sinó en les activitats d?aula i per aconseguir la implicació del màxim nombre de professorat. Si havíem de tirar endavant un projecte com aquest des del primer moment s?havia de tenir clar quan parlàvem de competències: què volíem dir? És a dir, definir què entenia cada un de nosaltres per competència i, a partir d?aquí, analitzar la implicació de les diferents matèries en les diferents competències. També s?estudia com aplicar als grups de diversitat el treball per competències bàsiques (CB) i la part més innovadora era la concreció d?aquestes en activitats d?ensenyament-aprenentatge. Com a resultat es van elaborar quatre graelles, una per cada nivell d?ESO, que recollien activitats o continguts de cada matèria (consensuats per departaments) i que permetien interrelacionar: matèries, competències treballades i lligams amb altres cursos. Això va permetre presentar a l?inici de curs un índex de programació marc que tot el professorat ha utilitzat, crear uns instruments per fer un seguiment i una anàlisi posterior d?aquestes activitats d?aula consensuades. En aquests moments podríem dir que ens hem embarcat en un projecte ambiciós i estem a mitja travessia.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2012-01-10

Com citar

González Vega, V. M., Barceló i Sitges, J. M., & Metje Cadenas, A. (2012). Del treball d’aula a les competències bàsiques. Revista Catalana De Pedagogia, 7, 311–329. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/72008.001

Número

Secció

Tema monogràfic: competències, currículum i sistemes pedagògics. El perquè de les coses