La gestió de la crisi sanitària de la COVID-19 i la seva afectació en el repartiment competencial i en les relacions de col·laboració i conflicte Estat - comunitats autònomes

Autors/ores

  • Joan Ridao Universitat de Barcelona

Paraules clau:

COVID-19, estat d’alarma, distribució competencial, sanitat, cogovernança, relacions intergovernamentals

Resum

La gestió de la crisi sanitària de la COVID-19 ha constituït un repte per a la garantia dels drets fonamentals en el context de l’estat d’alarma declarat durant gran part de la pandèmia. Però aquesta mateixa contingència ha comportat també un test de resistència per a l’estat autonòmic. Prova d’això ha estat la centralització competencial experimentada sobretot durant el primer estat d’alarma o el desplaçament del dret sanitari autonòmic. Precisament, la cogovernança iniciada durant el segon estat d’alarma, més enllà del balanç que pot fer-se de l’eficàcia dels mecanismes relacionals posats en funcionament, ha evidenciat que era possible des d’un bon principi articular una gestió més respectuosa amb el repartiment territorial del poder polític i amb un enfocament de diversitat coordinada.

Biografia de l'autor/a

Joan Ridao, Universitat de Barcelona

Universitat de Barcelona
Membre de la Comissió Jurídica Assessora
Lletrat del Parlament
Director de l’Institut d’Estudis de l’Autogovern
ORCID 0000-0001-9030-3301

Descàrregues

Com citar

Ridao, J. (2023). La gestió de la crisi sanitària de la COVID-19 i la seva afectació en el repartiment competencial i en les relacions de col·laboració i conflicte Estat - comunitats autònomes. Quaderns Francesc Eiximenis: Revista De Dret Públic De Catalunya, (1), 35–56. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/QFE/article/view/150365

Número

Secció

Articles