HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Núm. 30 (2011)

Sumari

Editorial

Nota editorial Text complet
5

Actes de la "III Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova"

Crònica de la "III Trobada Internacional d'Estudis sobre Arnau de Vilanova" (Barcelona, 7-9 d'ocubre de 2011) Text complet
Jaume de Puig i Oliver 7-67
Cap a la "naturalització" històrica d'Arnau de Vilanova Text complet
Pere Lluís Font 11-18
Record del professor Juan Antonio Paniagua (1920-2010) Text complet
Jon Arrizabalaga 18-21
Notícies de Pere el Gran i Blanca d'Anjou, el rei i la reina tractats per Arnau de Vilanova Text complet
Marina Miquel i Vives 22-23
Dos segles d'estudis sobre el pensament mèdic d'Arnau de Vilanova Text complet
Michael Rogers McVaugh 23-25
Notícies de Pere el Gran i Blanca d'Anjou, el rei i la reina tractats per Arnau de Vilanova Text complet
Joan E. Garcia Biosca 42-67
Diplomatari de mestre Arnau de Vilanova. Avantprojecte. Regest de Documents Text complet
Josep Alanyà i Roig 69-170
Le Médecin Arnau de Vilanova et l'alchimie: dernières mises au point (?uvres et doctrines) Text complet
Antoine Calvet 171-190
La Bibliografia mèdica catalana d'Arnau de Vilanova: estat de la qüestió i nous textos Text complet
Lluís Cifuentes i Comamala 191-238
El Antidotario de Arnau de Vilanova: a vuelta con la autenticidad Text complet
Pedro Gil-Sotres 239-253
Cap a l'edició crítica de la Practica summaria d'Arnau de Vilanova Text complet
Sebastià Giralt Soler 255-291
The Writing of the Speculum medicine and it's place in Arnau de Vilanova's last years Text complet
Michael Rogers McVaugh 293-304
Confrontació de les tesis condemnades en la sentència de Tarragona de 1316 amb les obres espirituals d'Arnau de Vilanova Text complet
Jaume Mensa i Valls 305-334
De Cronologia arnaldiana, 1297-1305 Text complet
Josep Perarnau i Espelt 335-361
L'Anticristo nel Gladius iugulans Thomatistas Text complet
Cosimo Reho 363-372
De Parte operativa: a preliminary approach to its date of composition and contents Text complet
Fernando Salmón 373-383
Bérenger Frédol (1250 ca. - 1323), amico di Arnaldi de Vilanova Text complet
Francesco Santi 385-412
Abbiamo un autografo di Arnau de Vilanova? Text complet
Barbara Scavizzi 413-438
Note sull'attribuzione della "Expositio super apocalypsi" del codice Vat. Ott, lat. 536 Text complet
Fabio Troncarelli 449-457
Note a margine dei presunti autografi di Arnaldo di Villanova Text complet
Massimiliano Bassetti 438-447
From Arnavdina to Practica summaria: towards recovering the hebrew version of Arnau de Vilanova's medical practice Text complet
Joseph Ziegler 459-480

Notes i documents

"Sanctissimus mandavit responderi, ut tandem quiescat". Sulle tracce alcuni manoscritti lulliani conservati a Roma Text complet
Massimo Marini 483-525
Vària sobre Sant Vicent Ferrer Text complet
Josep Perarnau i Espelt 527-561
Gaspar Pelegrí e le origini catalane della storiografia umanistica alfonsina Text complet
Fulvio Delle Donne 563-608

Recensions

Klaus Zechiel-Eckes, Die Erste Dekretale. Der Brief Papst Siricius' and Bischof Himerius von Tarragona von Jahr 385 (JK 255). Aus dem Nachlass mit Ergänzungen von Detlev Jasper (Monumenta Germaniae Historica. Studien und Texte, BD 55), Hannover, Hansche Buchhandlung 2013, XIV i 136 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 611-612
Miquel dels Sants Gros i Pujol, La biblioteca Episcopal de Vic. Un patrimoni bibliogràfic d'onze segles, Vic, Biblioteca Episcopal i Patronat d'Estudis Osonencs 2006, 159 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 612-613
Francesc Xavier Altés i Aguiló, La tradició codicològica de l'homiliari carolingi de Luculentius a Catalunya. La recensió catalana: Inventari i homilies recuperades, dins "Miscel·lània Litúrgica Catalana", XVIII (2010 [2011]), 71-241. Text complet
Jaume de Puig i Oliver 613-614
M. Teresa Ferrer i Mallol, Manuel Riu i Riu (dirs.), Tractats i negociacions diplomàtiques de Catalunya i de la Corona Catalanoaragonesa a l'edat mitjana. Volum I.1. Tractats i negociacions diplomàtiques amb Occitània, França i els estats italians 1067-1213. Barcelona: IEC, 2009. 512 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 614-616
Gottesschau und Wetbetrachtung. Interpretationen zum "Liber Contemplationis" des Raimundus Lullus. Turnhout: Brepols, 2011. 488 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 616-618
Ramon Llull, Llibre de l'És de Déu. Llibre de la coneixença de Déu. Llibre de Déu. Edició crítica de Guillem A. Amengual Bunyola (Nova edició de les obres de Ramon Llull, IX), Palma de Mallorca, Patronat Ramon Llull, 2010. 202 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 618-620
Raimundi Lulli, Opera latina, 7-9, annis 1274-1276 composita. Turnhout: Brepols, 2009. 614 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 620-622
Arnaldi de Villanova, Tractatus de humido radicali. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2010. 640 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 622-624
Rafael Conde Delgado de Molina, De Barcelona a Anagni para hablar con el Papa. Las cuentas de la embajada del Rey de Aragón a la Corte de Bonifacio VIII (1295), Zaragoza: Diputación Provincial, 2011. 232 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 624-625
Josep Perarnau, Arnaldi de Villanova, Tractatus de tempore adventus Antichristi. Ipsius et aliorum scripta coaeva (Union Académique Internationale. Corpus Philosophorum Medii Aevi)[...], Barcelona: IEC- Facultat de Teologia de Catalunya, 2014. 435 p. Text complet
Jaume de Puig i Oliver 625-629
Guillelmus de Aragonia, De nobilitate animi. Edició de William D. Paden i Mario Trovato. London: Harvard University Press, 2012, 196 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 629-631
Josep Amengual i Batle, El bisbe ermità de Miramar, Jaume Badia, exponent del lul·lisme mallorquí del segle XIV (Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, núm. 45), Palma de Mallorca 2011, 60 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 631-633
El Saber i les llengües vernacles a l'època de Llull i Eiximenis. Estudis ICREA sobre vernacularització. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2012. 404 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 633-634
Roser Sabanés González, Els Concilis ilerdenses de la província eclesiàstica tarraconense a l'Edat Mitjana (546-1460) (Col·lecció Estudis, 52), Barcelona, Fundació Noguera, 350 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 634-635
Jaume Mensa i Valls, Arnau de Vilanova i les teories medievals de l'amor (Cristianisme i Cultura, 73) Barcelona: Editorial Cruïlla, 2012. 260 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 635-637
Josep M. Marquès i Planagumà, El Cartoral de Rúbriques Vermelles de Pere de Rocabertí, bisbe de Girona (1318-1324). Edició a cura de Jaume de Puig i Oliver i Albert Serrat i Torrent (Diplomataris, 46), Barcelona: Fundació Noguera, 2009, 810 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 637-639
Ovidio Cuella Esteban, Bulario aragonés de Benedicto XIII. III.La Curia de Peñíscola (1412-1423), Zaragoza, Institución "Fernando el Católico" de la Exma. Diputación de Zaragoza, 2006, 490 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 639-641
Josep Alanyà i Roig, El Parlament de Catalunya a la Catedral de Tortosa. Interregne i Compromís de Casp. Història i documents 1410-1412. Tortosa: Ajuntament i Catedral, 2013. 432 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 641-643
Manfred Gerwing. Johannes Quidort von París (1306). De antichristo et de fine mundi - Vom Antichrist und vom Ende der Welt. Lateinisch/Deutschz (Eichstätter Studien, 65), Regensburg, Verlag Friedrich Pustet 2011, 340 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 643-646
Pietro Colletta, Storia, cultura e propaganda nel Regno di Sicilia nella prima metà del XIV secolo. La Cronica Sicile. (Fonti per la storia dell'Italia Medievale. Subsidia, 11), Roma, Instituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2011, 346 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 646-647
Elvis Mallorquí Garcia, El Llibre Verd del bisbe de Girona (1362-1371). El delme i l'estructura feudal de la diòcesi de Girona al segle XIV, Girona, Diputació de Girona, 2011, 580 p. Text complet
Jaume de Puig i Oliver 647-650
Salvatore Fodale, Alumni della perdizione. Chiesa e potere in Sicilia durante il Grande Scisma d'Occidente (1372-1416) (Nuovi Studi Storici, 80), Roma, Instituto Storico Italiano per il Medio Evo 2008, 878 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 650-652
Pere Lluís Font. De Sibiuda a Pascal, passant per Montaigne i Descartes. Discurs llegit el dia 13 de març de 2014 en l'acte de recepció pública de... a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i contestació de l'acadèmic numerari Josep Massot i Muntaner, Barcelona 2014, 90 p. Text complet
Jaume de Puig i Oliver 653-654
Rinascimento italiano e committenza valenzana. Gli angeli musicanti della cattedrale di València. Roma, Instituto Storico Italiano per il Medio Evo 2011. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 654-655
Santiago Sobrequés i Vidal, Joan Margarit i Pau. La tràgica fi de l'edat mitjana a Catalunya, Barcelona, Editorial Base 2006, 438 p. Text complet
Jaume de Puig i Oliver 655-658
Carme Ramió Costa, Processus indicii et actus procedendi in iudicio en el derecho histórico catalán, Barcelona, PPU, 187 p. Text complet
Rafael Ramis Barceló 658
Antonio Planas Rosselló, La Real Audiencia de Mallorca en la época de los Austrias (1571-1715), Barcelona: Publicacions de la Universitat Pompeu Fabra 2010, 430 p. Text complet
Rafael Ramis Barceló 658-659
Rosa M. Gregori Roig, La impressora Jerònima Galés i Mey (València, segle XVI), Pròleg de Francisco M. Gimeno Blay (Col·lecció Duc de Calàbria), València, Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, 2012, 611 p. Text complet
Pedro Rueda Ramírez 659-661
Eulàlia Miralles, Sobre Jeroni Pujades (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, LXXXIV), Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2012, 210 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 661-662
Josep Torné Cubells et alii, Antigues ordinacions municipals a la comarca del Priorat (segles XIV-XVIII). Falset, la Vilella Alta, Ulldemolins, Torroja del Priorat, la Figuera, la Bisbal de Falset i Cornudella de Montsant. Falset, Centre d'Estudis del Priorat, Arxiu Comarcal del Priorat, 2010, 386 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 662-663
Josep Cerdà i Ballester, Juan Ignacio Pérez Giménez, Xavier Serra Estellés, Inventari dels arxius parroquials de la Costera (Monumenta Archivorum Valentina, XII), València, Facultat de de Teologia "Sant Vicent Ferrer", 2013, 340 p. Text complet
Josep Perarnau i Espelt 663-664

Notícies bibliogràfiques

I. Obres generals i bibliografies Text complet
Josep Perarnau i Espelt, Jaume de Puig i Oliver 665-687
II. Estudis de referència geogràfica Text complet
Josep Perarnau i Espelt, Jaume de Puig i Oliver 687-760
III. Estudis de referència cronològica Text complet
Josep Perarnau i Espelt, Jaume de Puig i Oliver 760-940
IV. Sobre arxius, biblioteques i museus Text complet
940-971

Articles

Taula de referències bíbliques Text complet
973-976
Taula d'arxius, biblioteques i museus Text complet
977-989
Taula d'antropònims i de títols anònims Text complet
991-1040
Obres enviades a la direcció Text complet
1041-1049


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Creative Commons License

Els continguts de la revista estan subjectes a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, si no s'hi indica el contrari. [+ informació].

ISSN: 2013-9535 (edició electrònica); 0211-9811 (edició impresa).

 

Arxiu de Textos Catalans Antics
Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona