«M’encantaria poder venir a l’estadi a jugar contra el meu equip»: dixi de persona, footing i identitat, una entrevista a Pep Guardiola

Autors/ores

  • Neus Nogué Serrano Departament de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona.

Paraules clau:

dixi de persona, identitat, rol participatiu, marc participatiu.

Resum

Aquest article té dos objectius bàsics. En primer lloc, mostrar la capacitat analítica d’un estudi de cas a l’hora d’estudiar l’expressió de la identitat i dels rols assumits pels participants en la comunicació, posant-la en relació amb els marcs participatius d’Erwing Goffman (1981), d’una banda, i amb la dixi de persona i les seves manifestacions gramaticals (Levinson, 1983; Nogué, 2008), de l’altra. I en segon lloc, mostrar com l’estructura gramatical pot proporcionar indicadors lingüístics que donen informació sobre la identitat i els rols assumits, posant l’èmfasi en una circumstància concreta: la manera com es reflecteix lingüísticament la col·lisió entre dos o més rols.

Paraules clau: dixi de persona, identitat, rol participatiu, marc participatiu.

Biografia de l'autor/a

Neus Nogué Serrano, Departament de Filologia Catalana, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona.

 

Descàrregues