Les actituds lingüístiques segons l’origen dels aprenents de català com a llengua d’acollida

Autors/ores

  • Laura Estors Sastre Consorci per a la Normalització Lingüística de Barcelona. Centre d’Acolliment Lingüístic de Barcelona.

Paraules clau:

actituds lingüístiques, motivacions en l’adquisició de segones llengües, ideologies lingüístiques, neoparlants de català.

Resum

Aquest article se centra en les actituds lingüístiques de quatre grups d’aprenents de català amb diverses L1: àrab, panjabi/urdú, xinès i castellà. A partir de la descripció de la situació sociolingüística dels seus països d’origen, intentem establir relacions entre el tipus d’actituds i els nous constructes motivacionals a l’hora d’aprendre el català en un context multilingüe com el de Barcelona. L’anàlisi de les declaracions de setanta-sis alumnes permet establir relacions entre les actituds lingüístiques i les motivacions en l’aprenentatge de la llengua catalana a l’aula i en l’ús que se’n fa a fora, a la vida quotidiana. A partir dels resultats es perfilen patrons de conducta lingüística per part dels neoparlants i dels parlants autòctons —com a agents lingüístics i socials— a l’hora de compartir responsabilitats per fer del català una llengua d’acollida real.

Paraules clau: actituds lingüístiques, motivacions en l’adquisició de segones llengües, ideologies lingüístiques, neoparlants de català.

Descàrregues

Publicat

2015-04-30

Número

Secció

Secció monogràfica. Les ideologies lingüístiques