El dret lingüístic en l’àmbit català

Autors/ores

  • Eva Pons Parera Universitat de Barcelona

Resum

En aquest article s’examinen l’origen, l’evolució recent i les línies teoricometodològiques del dret lingüístic que s’ha desenvolupat en l’àmbit català. L’anàlisi inclou els factors impulsors i condicionants posteriors del tractament jurídic doctrinal de les qüestions lingüístiques, tot destacant els aspectes comuns i les especificitats presents en els distints territoris que conformen l’àmbit català. A continuació, es reflexiona sobre quines han estat les relacions del dret lingüístic amb altres disciplines lingüístiques. I, finalment, s’apunten els principals reptes futurs del dret lingüístic com a disciplina o sector de la investigació jurídica.


PARAULES CLAU: dret lingüístic, estatut jurídic de les llengües, normalització lingüística, metodologia jurídica.

Descàrregues

Número

Secció

Secció monogràfica. La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur