La transmissió lingüística del català: estat de la qüestió i avaluació analítica

Autors/ores

  • Antoni Mas i Miralles Universitat d’Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
  • Brauli Montoya Abat Universitat d’Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

Resum

Aquest article consta de tres parts. En la introducció exposem la conveniència d’analitzar la transmissió, que inclou la interrupció i la revernacularització, com un procés imprescindible per a conèixermillor la realitat sociolingüística d’una llengua.Aquesta anàlisi es basa en els fonaments teòrics de la psicologia social, la sociologia i la sociolingüística. En segon lloc, femun breu repàs de l’estat de la qüestió dels estudis realitzats fins ara en català, tant des de l’òptica quantitativa com qualitativa. Finalment, en les conclusions comentem una sèrie de suggeriments i propostes que van des de la necessitat de comptar amb un marc teoricometodològic propi, de disposar d’una terminologia específica, de la importància de comptar amb aquest tipus d’anàlisi, que conjumine l’aspecte quantitatiu i qualitatiu, i de la possibilitat de reorientar la planificació també cap a la recuperació de la llengua en l’àmbit familiar.

PARAULES CLAU: transmissió, interrupció, revernacularització, sociolingüística, substitució.

Descàrregues

Número

Secció

Secció monogràfica. La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur