El procés de normalització del català en elsmitjans de comunicació: notes sobre l’evolució de la recerca, 1980-2010

Autors/ores

  • Josep Gifreu

Resum

L’objectiu d’aquest treball és oferir una primera aproximació de conjunt a la recerca dels darrers trenta anys sobre els processos de normalització de la llengua catalana en elsmitjans de comunicació convencionals (premsa, ràdio i televisió) i en els nous mitjans digitals en xarxa. En primer lloc, es resumeix la recerca sobre les relacions entre polítiques lingüístiques i polítiques de comunicació relatives als processos de normalització delsmèdia (status planning); en segon lloc, l’estudi del procés general d’estandardització de la llengua en els mitjans de comunicació (corpus planning), i, en tercer lloc, l’estudi dels processos i l’abast d’implantació del català als mèdia (extensió de l’ús).

PARAULES CLAU: llengua catalana, normalització del català,mitjans de comunicació en català, polítiques lingüístiques, polítiques de comunicació, comunicació pública.

 

Descàrregues

Número

Secció

Secció monogràfica. La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur