Castell-Garralda, Victòria, Generalitat de Catalunya