Raventós Santamaria, Mercè, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)