Sabater Sales, Gloria, Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya (RAFC)