Nou reglament de legislació alimentària New regulation on food legislation

Autors/ores

  • Diversos autors Institut d'Estudis Catalans

Resum

sobre la informació alimentària facilitada al consumidor i pel qual es modifiquen els reglaments (CE) núm. 1924/2006 i (CE) núm. 1925/2006 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen la Directiva 87/250/CEE de la Comissió, la Directiva 90/496/CEE del Consell, la Directiva 1999/10/CE de la Comissió, la Directiva 2000/13/CE del Parlament Europeu i del Consell, les directives 2002/67/CE i 2008/5/CE de la Comissió, i el Reglament (CE) núm. 608/2004 de la Comissió
(Text pertinent a l’efecte de l’EEE)

Descàrregues

Com citar

autors, D. (2014). Nou reglament de legislació alimentària New regulation on food legislation. TECA: Tecnologia I Ciència Dels Aliments, 14(2), 3–47. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TECA/article/view/130633

Número

Secció

Monogràfic