Martori, Aida, Personal investigador del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra.