Freqüència de publicació

La revista publica dos números a l’any: maig i novembre