Arxivament

L’Open Journal Systems admet l’ús del sistema LOCKSS (lots of copies keep stuff safe) per a assegurar que es manté un arxiu segur i permanent de la revista. El LOCKSS és una aplicació de codi font obert desenvolupada a la biblioteca de la Universitat de Stanford que permet als bibliotecaris/àries mantenir les revistes electròniques seleccionades mitjançant el sondeig dels llocs web de les revistes registrades per a recopilar-ne els nous continguts publicats i arxivar-los. Cada arxiu es valida contínuament amb la memòria cau d’altres biblioteques, i si el seu contingut es malmet o es perd, s’utilitzen les altres memòries cau de la revista per a restaurar-lo.