Sobre la revista

Objectius i temàtiques acadèmiques

Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi és una revista científica editada per la Societat Catalana de Comunicació que publica articles inèdits relacionats amb la comunicació com a ciència social. La revista té una periodicitat semestral i es regeix pel sistema d’avaluadors anònims i externs. La revista no realitza cap cobrament als autors en concepte de processament editorial dels articles (article processing charges) ni tampoc cobra per l'enviament dels articles (article submission charges).

Comunicació. Revista de Recerca i d'Anàlisi accepta articles originals d'investigació, empírica o teòrica, que tractin algun dels camps de la comunicació. Els articles d'investigació han de seguir la normativa detallada a continuació (Instruccions per als autors). S'accepten també revisions bibliogràfiques, que han de seguir les mateixes indicacions esmentades. 

Les àrees temàtiques preferents de la revista són les següents: 

- Comunicació de crisis i emergències sanitàries.

-  Reptes per a la distribució i monetització de continguts en l’era digital: problemes, oportunitats i estratègies de vells i nous actors.

-  Polítiques de comunicació.

-  Comunicació i educació.

-  Els mitjans de servei públic: redefinició del seu paper i reptes en l’entorn digital i multiplataforma.

-  Formats emergents i noves narratives en els llenguatges cinematogràfic, radiofònic, televisiu, publicitari i dels videojocs.

-  La publicitat i el màrqueting: transformacions i reptes. 

-  Estudis de relacions públiques.

- Gabinets de comunicació i agències informatives.

- Comunicació política.

- Comunicació i estudis LGTBI+ i queer.

- Estudis de cinema i comunicació audiovisual.

- Estudis d’audiència i recepció.

- Ètica i deontologia de la comunicació.

- Comunicació local.

- Història del periodisme i la comunicació. Estudis de periodística.

- Periodisme científic, esportiu, econòmic, internacional, cultural...

- Metodologies de recerca en comunicació: triangulació, mètodes experimentals...

- Anàlisis de big data i periodisme de dades.

- Experiències d’innovació docent en comunicació.

- Teories de la comunicació i opinió pública.

- Disseny periodístic, infografia i fotoperiodisme.