Patrocini de la revista

Institució editora

Societat Catalana de Comunicació, filial de l'Institut d'Estudis Catalans