Garcia Higón, Gemma, Professora d’educació primària i secundària jubilada