Immigració, immersió en català i rendiment escolar: dos estudis revisats

Autors/ores

  • Lluís Garcia Sevilla Institut d’Estudis Catalans
  • Gemma Garcia Higón Professora d’educació primària i secundària jubilada

Paraules clau:

Immersió lingüística, català, immigrant, rendiment escolar, integració, cultura subjectiva.

Resum

Després de repassar, aportant-hi dades empíriques, que la llengua del país és la porta d’entrada dels immigrants a la societat receptora, són revistats dos estudis sobre el reeiximent acadèmic i la immersió en català. El primer estudi examina els expedients acadèmics d’una escola vallesana d’educació general bàsica (EGB) des de set anys abans de la Llei del català del 1983 fins al curs 1983-1984. El segon és una enquesta sobre adaptació al país a estudiants de diversos instituts de les Balears, ja sota el règim de la Llei de normalització del català a les Balears del 1986. En ambdós casos hom relaciona els resultats acadèmics en funció de la llengua familiar (català o castellà) o dels indicadors d’integració. Com a conclusions: 1) L’adquisició de la llengua catalana no compleix una simple funció comunicativa sinó que principalment facilita l’adquisició de la cultura subjectiva del país. 2) La immersió escolar en català millora, com més va, més, els rendiments dels infants d’immigrants de la resta d’Espanya. 3) El progrés acadèmic, en instituts balears de secundària, està relacionat positivament i significativa amb l’ús de la llengua catalana i amb la integració dels alumnes a la cultura subjectiva del país.

Paraules clau: Immersió lingüística, català, immigrant, rendiment escolar, integració, cultura subjectiva.

Descàrregues

Com citar

Garcia Sevilla, L., & Garcia Higón, G. (2018). Immigració, immersió en català i rendiment escolar: dos estudis revisats. Revista Catalana De Pedagogia, 13, 195–215. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/144657

Número

Secció

Tema monogràfic. Què s’aprèn mitjançant projectes?