Competència en el coneixement i en la interacció amb el món físic

Autors/ores

  • Antoni Poch i Comas

Resum

L'autor fa referència a les dificultats que comporta la introducció prou generalitzada de canvis reals en el món educatiu. Centra l'atenció en la formació permanent del professorat entesa, en bona part, com la imprescindible reflexió pausada i conseqüent de la pràctica quotidiana en el marc de l'aula i del centre escolar. L'adquisició de competències en el coneixement i la interacció amb el món físic, en qualsevol de les seves facetes, demana tenir els ulls ben oberts a la realitat del nostre entorn, a les seves necessitats i problemes, tot assajant d'actuar-hi de forma positiva seguint les petjades que la comunitat científica i educativa ha anat deixant amb el pas del temps. Mestres i professors han de ser persones amb una passió encomanadissa per la curiositat, la descoberta, l'experimentació, el coneixement, el treball rigorós, la tasca cooperativa; persones que sàpiguen atendre la diversitat i complexitat, tant del món infantil i juvenil com del nostre entorn dinàmic i la seva comprensió científica.

Descàrregues

Publicat

2012-01-10

Com citar

Poch i Comas, A. (2012). Competència en el coneixement i en la interacció amb el món físic. Revista Catalana De Pedagogia, 7, 177–195. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71688.001

Número

Secció

Tema monogràfic: competències, currículum i sistemes pedagògics. El perquè de les coses