"Aprendre a aprendre" a l'escola i a l'institut. Desenvolupament de la competència d'"aprendre a aprendre" a l'educació obligatòria

Autors/ores

  • Joan Saballs Teixidó

Resum

La introducció de l'«aprendre a aprendre» com una de les competències bàsiques que s'han d'assolir durant l'escolarització obligatòria és coherent amb la idea de preparar l'individu per a un món canviant, competitiu, globalitzat, tecnològic, on la informació flueix lliurement i, per tant, la capacitat per aprendre d'una manera autònoma, crítica i creativa és fonamental per assolir una plena integració en la societat i per al desenvolupament personal i professional. Els nois i noies aprenen moltes coses a l'escola (potser massa!). Mentre les aprenen han de posar atenció al procés intern que duen a terme per aprendre. Ens situem, per tant, en una perspectiva metacognitiva. Es tracta que els alumnes, d'una manera progressiva, al llarg de l'escolarització obligatòria, siguin capaços d'analitzar i de comprendre la manera com obtenen, com processen i com estructuren la informació, és a dir, la manera com aprenen. L'article parteix de la caracterització d'aquestes competències bàsiques (CB) als textos oficials i proposa l'existència de set àmbits o dimensions que s'han de tenir en compte per al seu desenvolupament: a) el coneixement d'allò que volem aprendre (objectius); b) el desenvolupament de les capacitats cognitives que ho fan possible; c) el coneixement de les pròpies capacitats i limitacions; d) el coneixement d'estratègies i tècniques; e) el reconeixement i la regulació dels aspectes emocionals; f) la intervenció dels altres, i g) la creació d'un ambient. Finalment, els darrers paràgrafs es dediquen a plantejar algunes qüestions a tenir en compte en el pas a la pràctica.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2012-01-10

Com citar

Saballs Teixidó, J. (2012). "Aprendre a aprendre" a l’escola i a l’institut. Desenvolupament de la competència d’"aprendre a aprendre" a l’educació obligatòria. Revista Catalana De Pedagogia, 7, 137–162. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71648.001

Número

Secció

Tema monogràfic: competències, currículum i sistemes pedagògics. El perquè de les coses