Competència comunicativa lingüística. Ensenyar i aprendre a ser competent lingüísticament a l'educació obligatòria

Autors/ores

  • Pilar Iranzo i García
  • Enric Queralt i Catà

Resum

La competència comunicativa lingüística (CCL) suposa saber comprendre textos orals i escrits, saber-se expressar oralment i per escrit d'una manera eficaç i ajustada a les diverses situacions comunicatives. És una competència fonamental per a créixer i formar-se al llarg de tota la vida en la nostra societat. En aquest treball abordem: 1. El concepte, característiques i dimensions de la competència comunicativa lingüística (CCL), i la seva interrelació amb les diverses àrees i matèries en les etapes de primària i secundària obligatòria. 2. Alguns aspectes rellevants dels nous currículums amb relació a la CCL i les funcions del llenguatge i de les llengües que conviuen a l'escola per a la construcció del coneixement. 3. Algunes de les principals estratègies didàctiques i organitzatives que permetrien dotar els propòsits competencials de formes pràctiques perquè els aprenents tinguin experiències de funcionalitat i de sentit. Tenint en compte que, en el sistema educatiu actual, el principi d'inclusivitat fa que es pretengui l'assoliment d'aquesta competència per a la totalitat dels alumnes. Aquest fet exigeix processos de gradació i coordinació curriculars no exempts de complexitat però alhora indefugibles en una societat democràtica.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2012-01-09

Com citar

Iranzo i García, P., & Queralt i Catà, E. (2012). Competència comunicativa lingüística. Ensenyar i aprendre a ser competent lingüísticament a l’educació obligatòria. Revista Catalana De Pedagogia, 7, 55–79. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/71608.001

Número

Secció

Tema monogràfic: competències, currículum i sistemes pedagògics. El perquè de les coses