Intervenció basada en mindfulness per a la millora de les conductes problemàtiques en l’alumnat amb necessitats educatives especials

Autors/ores

  • Marisol Camps Fernández Universitat de Lleida
  • Maria Paz Sandín Esteban Universitat de Barcelona
  • Alberto Amutio Careaga Universitat del País Basc (UPV/EHU)

Paraules clau:

Mindfulness, alumnat amb necessitats educatives especials, conductes no col·laboradores, agressivitat, conductes problema, inclusió social.

Resum

L’alumnat amb necessitats educatives especials sovint presenta a les aules conductes problemàtiques, disruptives, de no coŀlaboració i agressives, i pot tenir majors dificultats per interioritzar eines d’autocontrol i reduir així aquestes conductes. La introducció per a l’alumnat d’educació especial de programes de mindfulness (consciència plena) pot resultar d’extrema utilitat per revertir o fins i tot evitar el desenvolupament d’aquestes conductes, impulsar substancialment el desenvolupament de les seves habilitats relacionals i pro socials, facilitar la inclusió social d’aquest coŀlectiu i millorar-ne el rendiment acadèmic. L’objectiu d’aquesta recerca va ser posar en pràctica, en una aula d’educació especial, un programa adaptat de mindfulness de sis setmanes perquè aquest alumnat aprengués a gestionar els estats emocionals, prenent consciència del cos, els pensaments i les emocions. Es va utilitzar un disseny quasiexperimental combinat amb una metodologia basada en una valoració qualitativa a través d’observació, escales i entrevista. Al final de la formació es va constatar una millora significativa en les conductes agressives, disruptives i de no coŀlaboració a l’aula. Es conclou que les intervencions educatives basades en mindfulness milloren les competències emocionals d’aquest alumnat, fent que la seva conducta sigui més adaptativa i afavorint la seva inclusió social.

Paraules clau : Mindfulness, alumnat amb necessitats educatives especials, conductes no coŀlaboradores, agressivitat, conductes problema, inclusió social.

Descàrregues

Publicat

2021-04-16

Com citar

Camps Fernández, M., Sandín Esteban, M. P., & Amutio Careaga, A. (2021). Intervenció basada en <i>mindfulness</i> per a la millora de les conductes problemàtiques en l’alumnat amb necessitats educatives especials. Revista Catalana De Pedagogia, 20, 3–25. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/148799

Número

Secció

Articles de recerca