La creació de relats digitals com a activitat de reflexió professionalitzadora i d’autoconeixement en l’itinerari del pràcticum

Autors/ores

  • Marc Fuertes-Alpiste Universitat de Barcelona

Paraules clau:

pràcticum, professionalització, relats digitals, identitat narrativa, identitat professional, pedagogia

Resum

Es presenta una experiència centrada en la creació de relats digitals per a la reflexió professionalitzadora i d’autoconeixement en l’itinerari del pràcticum del grau de pedagogia de la Universitat de Barcelona. Se situa a escala teòrica el seu potencial reflexiu, de construcció de la identitat narrativa professional i d’autoconeixement, per a justificar-ne la integració com a activitat del pràcticum. S’expliquen les fases dutes a terme per a la consecució de la creació dels relats digitals en modalitat virtual asíncrona, així com els diferents materials emprats i posats a disposició dels estudiants. L’experiència es valora positivament per l’alt volum de participació i implicació dels estudiants al llarg del procés de creació, així com per les respostes obtingudes en un qüestionari en línia. Els resultats indiquen que aquesta activitat pot contribuir a la reflexió professionalitzadora i a l’autoconeixement, necessaris en el context professional actual tan divers i canviant de la figura del pedagog o pedagoga.

Paraules clau: Pràcticum, professionalització, relats digitals, identitat narrativa, identitat professional, pedagogia.

Biografia de l'autor/a

Marc Fuertes-Alpiste, Universitat de Barcelona

Professor lector /Assistant professor

Departament de Teoria i Història de l'Educació, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona. 

Descàrregues

Publicat

2021-01-27

Com citar

Fuertes-Alpiste, M. (2021). La creació de relats digitals com a activitat de reflexió professionalitzadora i d’autoconeixement en l’itinerari del pràcticum. Revista Catalana De Pedagogia, 19, 39–50. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/148489

Número

Secció

Articles d'experiències