Els reptes de la participació democràtica a l’educació secundària

Autors/ores

  • Núria Simó-Gil Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
  • Antoni Tort-Bardolet Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Paraules clau:

Democràcia, educació democràtica, escoles democràtiques, participació, educació secundària.

Resum

L’article parteix de les investigacions sobre educació democràtica que el Grup de Recerca Educativa de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (GREUV) ha dut a terme des del 2013, i reflexiona al voltant dels reptes que suposa ampliar la participació democràtica de l’alumnat als centres de secundària. L’article planteja el marc conceptual de referència en el qual se situen les escoles democràtiques en el context sociopolític actual, s’analitzen diferents àmbits de participació democràtica identificats en els cinc centres participants i, finalment, es posen de relleu quatre tensions que emergeixen en els centres que s’han plantejat el repte d’avançar en la participació democràtica a l’educació secundària.

Paraules clau: Democràcia, educació democràtica, escoles democràtiques, participació, educació secundària.

Biografies de l'autor/a

Núria Simó-Gil, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya

Professora del Departament de Pedagogia de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Antoni Tort-Bardolet, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Descàrregues

Com citar

Simó-Gil, N., & Tort-Bardolet, A. (2020). Els reptes de la participació democràtica a l’educació secundària. Revista Catalana De Pedagogia, 17, 99–120. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/146728

Número

Secció

Tema monogràfic. La relació entre l’escola i la democràcia