Motius pels quals els immigrants aprenen una segona llengua: el català

Autors/ores

  • Laia Buisan Professora
  • Montserrat Tesouro Facultat d’Educació i Psicologia. Departament de Pedagogia. Universitat de Girona.

Paraules clau:

Aprenentatge de la segona llengua, immigració, motivació, actituds, context social, nivell d’estudis i català.

Resum

Aquesta recerca pretén estudiar quins són els motius que porten les persones immigrants a aprendre català. S’ha dissenyat i s’ha passat un qüestionari a vuitanta-tres alumnes de dos centres de formació de Girona: el 25,3% són homes i el 74,7% són dones. Respecte a la nacionalitat, un 50,6% són de l’Amèrica Llatina, un 31,3% són d’Àfrica, un 16,9% són d’Europa i un 1,2% són d’Àsia. Cal destacar que, a l’hora de contestar el qüestionari, els alumnes podien triar més d’una opció i els resultats apunten que un 84,3% l’estudiaven per motius socials, el 55,4% varen dir que l’estudiaven per motius professionals i un 15,7%, que l’estudiaven per motius d’oci.

Paraules clau: Aprenentatge de la segona llengua, immigració, motivació, actituds, context social, nivell d’estudis i català.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Laia Buisan, ProfessoraDescàrregues

Com citar

Buisan, L., & Tesouro, M. (2015). Motius pels quals els immigrants aprenen una segona llengua: el català. Revista Catalana De Pedagogia, 8, 81–90. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/139260

Número

Secció

Miscel·lània