LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL A L’EDUCACIÓ, UNA APOSTA DES DE LA PEDAGOGIA.

2023-10-26

Data límit: 30 de gener de 2024

El proper número de la Revista Catalana de Pedagogia (RCP) està dedicat a posar sobre la taula el potencial de les tecnologies de la Intel·ligència Artificial (IA) en educació. Amb l’efervescència des de finals de 2022 d’aplicacions com Chat GPT, basades en els Models de Llenguatge Gran -Large Language Models o LLM en anglès- la IA de tipus generativa s’ha vist com un possible revulsiu a molts nivells de l’activitat humana, i això ha despertat un gran interès per les seves possibles implicacions en educació.

Els articles es poden enviar en català o anglès. Els treballs acceptats per la revista es publicaran en una de les seccions següents:

  • Articles de recerca: han de tenir una extensió màxima de 8.000 paraules i mínima de 4.500. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, material i mètodes, resultats, conclusions i discussió, i bibliografia.
  • Articles d’experiències: han de tenir una extensió d’entre 4.000 i 5.000 paraules. Cal que s’ajustin als apartats següents: introducció, context de la proposta, proposta d’intervenció, conclusions/discussió i bibliografia.

Podeu comprovar les instruccions detallades per a autors i autores en els següents enllaços: http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/about/submissions#authorGuidelines 

 

Més informació a: https://www.ub.edu/ire/call-for-papers-la-intelligencia-artificial-a-leducacio-una-aposta-des-de-la-pedagogia-revista-catalana-de-pedagogia/