Convocatòria de Comunicacions "Miscel·lània"

2023-10-24

Benvolguts/udes,

Des de la Revista Catalana de Pedagogia (RCP) us encoratgem a fer aportacions que promoguin el debat i la reflexió educativa des de i sobre els diferents vessants del coneixement pedagògic. Seran especialment benvingudes aquelles aportacions que enriqueixin significativament el corpus de coneixement teòric i científic, sobretot des de l’àmbit de la recerca rigorosa i de qualitat.

Rebran especial acollida les aportacions amb col·laboració internacional, contribucions amb autoria conformada per autors/ores d'institucions de diferents països.
 
Els articles es poden lliurar en català o anglès en qualsevol moment
 
Podeu comprovar les instruccions detallades per a autors/ores en: http://revistes.iec.cat/index.php/RCP/about/submissions#authorGuidelines