La pandèmia de la COVID-19 i les lliçons per al dret administratiu: la fallida de l’estat garant i les exigències del bon govern i del dret a una bona administració

Autors/ores

  • Juli Ponce-Solé Universitat de Barcelona

Paraules clau:

gran recessió, pandèmia, estat garant, estat social, dret a una bona administració, control judicial

Resum

La gran recessió econòmica i la pandèmia de la COVID-19 han revelat que el model de l’anomenat estat garant no ha complert les expectatives que havia generat. Cal, llavors, un retorn de les administracions públiques per a fer realitat l’estat social prestacional democràtic i de dret. Per a això, calen administracions robustes i atentes al compliment de les seves obligacions jurídiques de bon govern i bona administració. Compliment en el qual els òrgans de la jurisdicció contenciosa tenen un paper rellevant mitjançant el seu control. L’objectiu d’aquest treball, que segueix una metodologia jurídica, és analitzar els aspectes esmentats, incloent-hi les tècniques judicials per a fer realitat el dret a una bona administració.

Biografia de l'autor/a

Juli Ponce-Solé, Universitat de Barcelona

Catedràtic de dret administratiu
Universitat de Barcelona
ORCID 0000-0001-9030-3301
jponce@ub.edu

Descàrregues

Com citar

Ponce-Solé, J. (2023). La pandèmia de la COVID-19 i les lliçons per al dret administratiu: la fallida de l’estat garant i les exigències del bon govern i del dret a una bona administració. Quaderns Francesc Eiximenis: Revista De Dret Públic De Catalunya, (1), 57–78. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/QFE/article/view/150366

Número

Secció

Articles