Giménez-Capdevila, Rafael, Societat Catalana de Geografia, Institut d'Estudis Catalans