Indexació

Treballs de la Societat Catalana de Geografia és objecte d’avaluació com a revista científica a: IN-RECSDICELatindexRESHCIRCCARHUS i MIAR.

Figura a les bases de dades ISOC i URBADOC.