Llistat d'avaluadors

Persones externes al Consell Editor de Treballs de la Societat Catalana de Geografia que han avaluat de forma anònima els articles dels números 95 i 96

Mireia BaylinaFerré (Universitat Autònoma de Barcelona)

Jordi Blay Boqué (Universitat Rovira i Virgili)

Viviana Marcela Buitrón Cañadas(Universidade de Santiago de Compostela)

Rosa Català Marticella (IES Pedraforca)

Brais Estévez Villarino (Universidade de Santiago de Compostela)

Joan Ganau Casas (Universitat de Lleida)

Maria Dolors Garcia Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona)

Rafael Giménez-Capdevila (Societat Catalana de Geografia)

María Hernández Hernández (Universitat d’Alacant)

Joan Carles Membrado Tena (Universitat de València)

Núria Font-Casaseca (Universitat de Barcelona)

Maria Herrero Canela (Diputació de Barcelona)

José Ignacio Muro Morales (Universitat Rovira i Virgili)

Francesc Nadal Piqué (Universitat de Barcelona)

Anna Ortiz Guitart (Universitat Autònoma de Barcelona)

Miguel Pazos Otón (Universidade de Santiago de Compostela)

Jordi Royo Climent (IES Maria Espinalt)

Alexis Sancho Reinoso (Universität Wien)

Antonio Miguel Solana Solana (Universitat Autònoma de Barcelona)

Cornelia Steinhäuser (Universität Münster)

Juan M. Trillo-Santamaría (Universidade de Santiago de Compostela)

Joan Vicente Rufí (Universitat de Girona)

Elena VidalCoso (Ajuntament de Barcelona)

La Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia agraeix vivament la seva feina desinteressada, la qual serveix per assegurar la qualitat i rigor científic dels articles publicats a Treballs de la Societat Catalana de Geografia.