Llistat d'avaluadors

Persones externes al Consell Editor de Treballs de la Societat Catalana de Geografia que han avaluat de forma anònima els articles dels números 91 a 94

La filiació institucional indicada és l’actual o, si es desconeix aquesta, la del moment en què hi van col·laborar.

Alejandro Armas Díaz (Universität Leipzig)
Xosé Antón Armesto (Universitat de Barcelona)
Asunción Blanco Romero (Universitat Autònoma de Barcelona)
Macià Blàzquez (Universitat de les Illes Balears)
Raquel Camprubí (Universitat de Girona)
Antònia Casellas (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Font (Universitat de Barcelona)
Arlinda Garcia Coll (Universitat de Barcelona)
Maria Dolors Garcia Ramon (Universitat Autònoma de Barcelona)
Rafael Giménez-Capdevila (Societat Catalana de Geografia)
Aarón Gutiérrez (Universitat Rovira i Virgili)
Joan Albert López Bustins (Universitat de Barcelona)
Antonio López Gay (Universitat Autònoma de Barcelona)
Carme Montaner (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya)
Francesc Nadal (Universitat de Barcelona)
Joan Nogué (Universitat de Girona)
Xavier Oliveras González (El Colegio de la Frontera Norte)
Daniel Paül (Universitat de Lleida)
Anna Ribas (Universitat de Girona)
Lluís Riudor (Universitat Pompeu Fabra)
Fernando Ruiz-Peyré (Österreichische Akademie der Wissenschaften)
Onofre Rullan (Universitat de les Illes Balears)
Sergi Saladié (Universitat Rovira i Virgili)
Alexis Sancho (Universität Wien)
Miguel Solana (Universitat Autònoma de Barcelona)
Katsuyuki Takenaka (愛知県立大学=Universitat Prefectural d’Aichi)
Joan Tort (Universitat de Barcelona)
Juan M. Trillo-Santamaría (Universidade de Santiago de Compostela)

La Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia agraeix vivament
la seva feina desinteressada, la qual serveix per assegurar la qualitat i rigor
científic dels articles publicats a Treballs de la Societat Catalana de Geografia.