Mestre Morey, Margalida, Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona