La delimitació de l’àrea urbana de Palma de Mallorca. Una reconsideració a partir de l’aplicació del criteri NUREC

Autors/ores

  • Margalida Mestre Morey Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

NUREC, delimitació morfològica urbana, Palma de Mallorca, aglomeració urbana.

Resum

Nova aportació al controvertit tema de la delimitació de l’àrea urbana de Palma de Mallorca. L’estudi es realitza a partir de l’aplicació dels criteris de delimitació morfològica d’àrees metropolitanes establerts pel Network on Urban Research in the European Community (NUREC) amb la introducció d’algunes variants, com el nombre de places turístiques i l’extensió de sòl vacant. De l’exercici en resulta l’evidència que, mitjançant l’aplicació estricte dels criteris NUREC, el municipi de Marratxí ha de ser considerat plenament integrant en l’àmbit central de l’aglomeració de Palma, a diferència del que ocorria a l’any 1994. A més, si es tenen en compte el nombre de places turístiques, tema d’importància essencial a Mallorca, trobem que Calvià s’adhereix a Palma i Marratxí per formar els municipis centrals de l’aglomeració de la ciutat mallorquina. D’altra banda, l’estudi de les disponibilitats de sòl vacant permetrà preveure possibles noves expansions de l’aglomeració en els propers anys.

Paraules clau: NUREC, delimitació morfològica urbana, Palma de Mallorca, aglomeració urbana.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Margalida Mestre Morey, Departament de Geografia Universitat Autònoma de BarcelonaDescàrregues

Com citar

Mestre Morey, M. (2013). La delimitació de l’àrea urbana de Palma de Mallorca. Una reconsideració a partir de l’aplicació del criteri NUREC. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (76), 103–126. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/81108

Número

Secció

Articles