Membrado-Tena, Joan Carles, Universitat de València