El paisatge del passat a través de topònims urbans valencians actuals

Autors/ores

  • Joan Carles Membrado-Tena Universitat de València

Paraules clau:

toponímia, paisatge natural, paisatge cultural, llengua, Pais Valencià.

Resum

En aquest article s’analitzen topònims de ciutats actuals (de més de 20.000 habitants) del País Valencià. Per a l’anàlisi toponímica la lingüística és ben necessària, però aquesta ha de ser complementada per l’observació dels trets del paisatge, que és crucial a l’hora de trobar o triar l’origen més plausible d’un topònim, especialment si és opac. Els topònims del passat s’interpreten en aquest article des de dues perspectives: l’observació dels trets del paisatge, d’una banda, i la filologia, de l’altra. Aquesta anàlisi multimètode proporciona resultats més fiables. Els principals resultats revelen que els noms prellatins de ciutats valencianes actuals deriven de trets naturals del paisatge, mentre que els noms llatins i posteriors es refereixen principalment a trets culturals del paisatge. Els topònims són una de les fonts més valuoses per a explicar les preocupacions de la societat del passat.

Biografia de l'autor/a

Joan Carles Membrado-Tena, Universitat de València

Departament de Geografia
Universitat de València
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6961-1449

Descàrregues

Com citar

Membrado-Tena, J. C. (2022). El paisatge del passat a través de topònims urbans valencians actuals. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (93), 115–138. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/150035

Número

Secció

Articles