Tello, Enric, Departament d’Història i Institucions Econòmiques Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona