La transformació històrica del paisatge entre l’economia, l’ecologia i la història: podem posar a prova la hipòtesi de Margalef?

Autors/ores

  • Enric Tello Departament d’Història i Institucions Econòmiques Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

Paraules clau:

agroecosistemes, ecologia del paisatge, metabolisme social, balanços d’energia i nutrients, transicions socioecològiques.

Resum

Es presenta un resum dels plantejaments teòrics i el conjunt de metodologies emprades al projecte de recerca internacional d’història ambiental “Sustainable farm systems: long-term socio-ecological metabolism in western agriculture”, que combina l’anàlisi de fluxos d’energia i materials de l’economia ecològica i l’agroecologia, amb l’estudi dels canvis d’usos i cobertes del sòl avaluats des del punt de vista ambiental amb les mètriques
i índexs de l’ecologia del paisatge. La hipòtesi orientadora bàsica del projecte prové de la idea de Ramon Margalef segons la qual els paisatges agroforestals tradicionals en mosaic
són una bona forma d’explotació de la natura, que fins i tot incrementen la biodiversitat del territori perquè mantenen integrats diferents nivells de dissipació d’energia antròpica per unitat de superfície en una estructura complexa capaç de combinar producció amb conservació. Els mapes d’estructura i connectivitat ecològica mostren els efectes d’haver-los abandonat a la segona meitat del segle xx.

Paraules clau: agroecosistemes, ecologia del paisatge, metabolisme social, balanços d’energia i nutrients, transicions socioecològiques.

Descàrregues

Com citar

Tello, E. (2013). La transformació històrica del paisatge entre l’economia, l’ecologia i la història: podem posar a prova la hipòtesi de Margalef?. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (75), 195–221. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/67875

Número

Secció

Conferències