Vidal-Coso, Elena, Departament de Ciències Polítiques i Socials Universitat Pompeu Fabra