Apunts sobre sistemes migratoris i llengua als territoris de parla catalana

Autors/ores

  • Andreu Domingo Centre d’Estudis Demogràfics
  • Elena Vidal-Coso Departament de Ciències Polítiques i Socials Universitat Pompeu Fabra
  • Joana Serra ICRECS, Institut Català de Recerca en Ciències Socials. Universitat de Perpinyà Via Domitia

Paraules clau:

migracions, llengua catalana, territori, demografia, diversitat.

Resum

L’objectiu central d’aquest article és, des d’una perspectiva demogràfica, aportar alguns elements per a la reflexió sobre la relació entre llengua i migracions als territoris de parla catalana, partint del reconeixement de la complexitat i de l’heterogeneïtat migratòria en els diferents espais analitzats. A partir de les principals fonts estadístiques per a l’estudi dels fluxos i dels estocs de la població estrangera resident als territoris de parla catalana, il·lustrem en primer lloc la seva evolució i el seu perfil sociodemogràfic i mostrem, a continuació, una panoràmica de la distribució territorial dels estrangers, que veurem com està lligada al mercat laboral i a l’oferta turística i immobiliària. Per a concloure es presenten unes reflexions sobre les implicacions que la diversitat de situacions migratòries pot tenir per a la llengua, que s’haurien de tenir en compte en futurs estudis o enquestes que es dediquin a aquest tema.

Paraules clau: migracions, llengua catalana, territori, demografia, diversitat.

Biografies de l'autor/a

Andreu Domingo, Centre d’Estudis DemogràficsElena Vidal-Coso, Departament de Ciències Polítiques i Socials Universitat Pompeu Fabra
Descàrregues

Com citar

Domingo, A., Vidal-Coso, E., & Serra, J. (2012). Apunts sobre sistemes migratoris i llengua als territoris de parla catalana. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (73), 145–166. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/63652

Número

Secció

Notes i documentació