"Català és..." El discurs sobre immigració i identitat nacional durant el franquisme: Francesc Candel i Jordi Pujol

Autors/ores

  • Andreu Domingo Centre d’Estudis Demogràfics Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

demografia, migració, integració, franquisme, Catalunya.

Resum

Durant el franquisme es conformà a Catalunya un nou discurs sobre la immigració, que va coincidir amb la segona gran onada migratòria procedent de la resta d’Espanya de 1950 a 1976. En la formulació d’aquest discurs destacaren dues figures principals,
procedents ambdues de l’activisme polític des de posicions molt contrastades: per un costat el polític Jordi Pujol, per l’altre, l’escriptor Francesc Candel. Aquest article analitza tant el discurs resultant –gènesi, continguts i mútues influències–, com les crítiques que va rebre des de diversos sectors (polítics i acadèmics). Les aportacions d’aquest discurs seran: 1) la interiorització de la immigració en la definició nacional de Catalunya; 2) la inspiració de la praxi política que es desenvoluparà amb l’arribada del Règim de les Autonomies; i, 3) l’anticipació d’una forma específica de buscar en el relat de vida de l’immigrat, tant la pròpia comprensió com la de l’altre.

Paraules clau: demografia, migració, integració, franquisme, Catalunya.

Descàrregues

Com citar

Domingo, A. (2013). "Català és." El discurs sobre immigració i identitat nacional durant el franquisme: Francesc Candel i Jordi Pujol. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (75), 9–32. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/67866

Número

Secció

Articles