La població valenciana a Catalunya al segle XXI: anàlisi demogràfica i espacial

Autors/ores

  • Andreu Domingo Centre d’Estudis Demogràfics Universitat Autònoma de Barcelona
  • Kenneth Pitarch Centre d’Estudis Demogràfics Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

Població immigrada, emigració valenciana, Catalunya, demografia, censos

Resum

Des de final del s. XIX Catalunya ha estat una de les destinacions principals per als emigrants del País Valencià, de manera que la comunitat més nombrosa de valencians fora d’aquest territori es concentra al Principat. El nombre de valencians censats, que al 1920 era de 91.211 persones, al 1930 assolia el màxim de tot el segle amb 126.165 persones. Al 1970 la població encara es mantenia en 109.636. Avui en dia, però, per l’efecte de la mortalitat i les migracions de retorn, ja només representen un contingent de 61.769 persones. Això ha fet que no existeixin gaires estudis sobre aquests efectius malgrat la seva importància. El present article analitza les característiques sociodemogràfiques dels valencians censats al 2011 a Catalunya, caracteritzats pel contrast entre els antics migrants del s. XX i els nous del XXI, i la distribució territorial a partir del padró continu de població de 2013, amb tres àrees de concentració: l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’eix Tarragona-Reus i les comarques limítrofes amb el País Valencià.

Paraules clau: Població immigrada, emigració valenciana, Catalunya, demografia, censos

Biografies de l'autor/a

Andreu Domingo, Centre d’Estudis Demogràfics Universitat Autònoma de Barcelona
Kenneth Pitarch, Centre d’Estudis Demogràfics Universitat Autònoma de BarcelonaDescàrregues

Com citar

Domingo, A., & Pitarch, K. (2015). La població valenciana a Catalunya al segle XXI: anàlisi demogràfica i espacial. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (79), 9–37. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/138054

Número

Secció

Articles