Reflexions sobre l'organització territorial de Catalunya

Autors/ores

  • Josep Oliveras i Samitier

Resum

L'organització territorial de Catalunya és un tema que els avatars polítics han transformat en complex i recurrent. Els diferents nivells administratius han de ser útils tant pels governants com per als governats i això implicaria fer les reformes pertinents d'una forma raonada i consensuada, amb uns criteris establerts respecte als continents i continguts que cada àmbit i nivell administratiu ha de tenir. Es remarca la dificultat que tota reforma de les divisions administratives comporta. Es fa una reflexió sobre la situació actual i les perspectives futures en relació a municipis, comarques, províncies i vegueries. Per estimular l'agrupació de petits municipis es postula crear més comarques com a ens de gestió intermunicipal sense caràcter polític. Es creu probable la pervivència de les províncies com a àmbit d'acció de l'Estat i es defensa la creació de poques vegueries, amb una delimitació coincident amb les províncies i amb les delegacions del govern de la Generalitat.

Descàrregues

Publicat

2010-10-06

Com citar

Oliveras i Samitier, J. (2010). Reflexions sobre l’organització territorial de Catalunya. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (67-68), 179–198. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/62568.001

Articles més llegits del mateix autor/a

1 2 > >>