Metageografia de la Catalunya Central: delimitacions i interpretacions territorials d'una regió en construcció

Autors/ores

  • Xavier Oliveras González

Resum

S'analitza la construcció metageogràfica de la regió de la Catalunya Central, partint del fet que la regió és una construcció intencional i social, carregada amb els interessos i percepcions dels agents socials implicats. La Catalunya Central s'ha bastit majoritàriament damunt de la metageografia en mosaic-estatista, i la seva anàlisi se centra en dos dels aspectes identificats de la seva construcció. En primer lloc es duu a terme una revisió de les propostes políticoadministratives de delimitació territorial, que poden classificar-se bàsicament entre les de caràcter longitudinal Manresa i Vic en dues regions diferenciades o transversal en una única regió. En segon lloc es mostra l'existència, més o menys simultània, de diferents interpretacions territorials de la Catalunya Central realitzades a partir de les propostes de delimitació, indicatives de les càrregues de significat i de la percepció del territori.

Descàrregues

Publicat

2010-10-06

Com citar

Oliveras González, X. (2010). Metageografia de la Catalunya Central: delimitacions i interpretacions territorials d’una regió en construcció. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (67-68), 153–178. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/62554.001