La geografia de la població en la Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos

Autors/ores

  • Enric Mendizàbal Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

geografia de la població, geografia de Catalunya, Josep Iglésies, història de la geografia.

Resum

La Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos ha estat una de les contribucions més importants per a la geografia catalana, no només per la seva qualitat científica sinó també per ajudar a mantenir la identitat catalana durant la dictadura franquista. Un dels temes fonamentals en la geografia de mitjans del segle xx era el poblament i la població, temes a bastament tractats en aquesta obra. El present text mostra què hi ha de geografia de la població en la Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos, tot relacionant-ho amb la geografia de la població que es feia en aquells moments i amb el mestratge de Josep Iglésies.

Paraules clau: geografia de la població, geografia de Catalunya, Josep Iglésies, història
de la geografia.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Com citar

Mendizàbal, E. (2017). La geografia de la població en la Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (82), 117–139. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/142837

Número

Secció

Conferències