L’adopció d’actituds lingüístiques: un estudi transversal sobre les actituds vers el català en adolescents de Catalunya i la Franja

Autors/ores

  • Josep Ubalde Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació. Universitat de Barcelona

Paraules clau:

actituds vers el català, Catalunya i la Franja, regressió lineal, mesures d’importància de les variables.

Resum

Les actituds lingüístiques dels parlants d’una determinada llengua poden tenir un impacte important en la seva situació i evolució, especialment en els casos de contacte entre comunitats de parla. En el present estudi s’analitzen, comparativament, les actituds lingüístiques dels adolescents de primer d’ESO de diferents municipis de Catalunya i la Franja de Ponent. Concretament, es busca explicar el perquè de l’adopció d’aquestes actituds mitjançant un model de regressió lineal múltiple que combina les variables rellevants de diferents aproximacions empíriques i teòriques. Els resultats mostren que hi ha una major valoració d’aquesta llengua en els municipis catalans que en els de la Franja. En el context català són les variables d’identificació les que millor expliquen aquesta situació, mentre que a la Franja el factor clau és l’autoconfiança lingüística. És destacable, en els dos casos, l’efecte de les comunalitats de les diferents variables en l’explicació de les actituds.

Paraules clau: actituds vers el català, Catalunya i la Franja, regressió lineal, mesures d’importància de les variables.

Descàrregues