L’ensenyament en català a la Catalunya del Nord: primer pas per a una eventual reversió sociolingüística

Autors/ores

  • Alà Baylac-Ferrer Institut Franco-Català Transfronterer. Universitat de Perpinyà Via Domícia

Paraules clau:

substitució lingüística, política lingüística, ensenyament bilingüe, ensenyament del català, marc legal, llengües regionals, llengües minoritàries, reversió lingüística, sociolingüística a la Catalunya del Nord.

Resum

En el context de substitució lingüística del català pel francès a la Catalunya del Nord, la manca d’enquestes no permet conèixer amb precisió l’estat del català ni del seu ús efectiu en la societat. El marc legal francès i l’absència de consciència i de voluntat política de les administracions locals priven que se desenvolupi una política lingüística explícita a favor del català. L’ensenyament en català coneix una progressió lenta. El seu possible desenvolupament és la condició sine qua non per a una eventual reversió de l’evolució de la situació del català.

Paraules clau: substitució lingüística, política lingüística, ensenyament bilingüe, ensenyament del català, marc legal, llengües regionals, llengües minoritàries, reversió lingüística, sociolingüística a la Catalunya del Nord.

Descàrregues