El rotacisme de /d/ intervocàlica en alguerès. Interpretació i anàlisi quantitativa de la variació

Autors/ores

  • Maria Cabrera i Callís Departament de Filologia Catalana. Universitat de Barcelona

Paraules clau:

alguerès, rotacisme, canvi lingüístic, variacionisme, sociofonètica.

Resum

Aquest treball descriu i analitza quantitativament la variació en el fenomen del rotacisme de /d/ intervocàlica en alguerès, a fi de determinar amb exactitud i validesa estadístiques els factors socials i lingüístics que determinen l’aparició de les variants al·lofòniques [d] i [ɾ] del fonema, en primer lloc, i d’emmarcar el procés en el si de la teoria variacionista del canvi lingüístic, en segon lloc. Pel que fa a la primera fita, els factors socials considerats s’han descartat com a rellevants a l’hora de determinar el procés, i el pes de la variació recau sobre factors lingüístics, fonamentalment relacionats amb l’àrea morfològica del mot i la tipologia de mot en què /d/ ocorre. Pel que fa a la segona fita, la manca d’aplicació del fenomen en mots d’introducció tardana és indicadora de la fossilització del dialecte, que s’encongeix tant fonèticament i fonològicament com estilísticament.

Paraules clau: alguerès, rotacisme, canvi lingüístic, variacionisme, sociofonètica.

Descàrregues

Número

Secció

Secció monogràfica. La sociolingüística de la variació en l’àmbit de la llengua catalana